Aktualności

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 1/1.4.POPW/2019

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu ofertowym w zakresie przeprowadzenia audytu wzorniczego u Zamawiającego i opracowania strategii wzorniczej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I.

Międzynarodowe Targi Marki Własnej PLMA 2019

W dniach 21 – 22 maja 2019 roku Nasza firma wzięła udział w targach marek własnych w Amsterdamie. Odbyliśmy spotkania z wieloma partnerami biznesowym, którym serdecznie dziękujemy za odwiedzenie Naszego stoiska.

Raporty bieżące

2019
czerwiec

Raport bieżący nr 18/2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku

Znaczne pakiety akcji – informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie – zbycie znacznego pakietu akcji
2019
czerwiec

Raport bieżący nr 17/2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku

Znaczne pakiety akcji – informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie – nabycie znacznego pakietu akcji
2019
czerwiec

Raport bieżący nr 16/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku

Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 18 czerwca 2019 roku
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl