Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 06/2018

Zapraszamy do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowym na wynajem i zabudowę stoiska na targach GULFOOD – Dubaj w dniach 17-21 lutego 2019 r. o powierzchni 15 m2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wyniki zapytania ofertowego nr 16/RPOWP/2018 w ramach działania 1.4. Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 17/RPOWP/2018

Zapraszamy do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowym na wykonanie prac montażowych przy montażu linii technologicznej w Zakładzie Produkcyjnym Makarony Polskie SA przy ul. Podkarpackiej 15a w Rzeszowie

Makarony Polskie SA partnerem Forum Ekonomicznego Krynica 2018

Spółka Makarony Polskie SA znalazła się w gronie partnerów XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy – najważniejszego dorocznego spotkania elit gospodarczych Europy Środkowo-Wschodniej.

Raporty bieżące

2018
lipiec

Raport bieżący nr 23/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku

Znaczne pakiety akcji – informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie – nabycie znacznego pakietu akcji
2018
lipiec

Raport bieżący nr 22/2018 z dnia 16 lipca 2018 roku

Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie żywności funkcjonalnej w firmie Makarony Polskie SA" realizowanego w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Woj
2018
lipiec

Raport bieżący nr 21/2018 z dnia 4 lipca 2018 roku

Zmiana poręczenia spłaty zobowiązań kredytowych w Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonego spółce Makarony Polskie SA przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o.
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
LionTeam.pl