Aktualności

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 1/1.4.POPW/2019

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu ofertowym w zakresie przeprowadzenia audytu wzorniczego u Zamawiającego i opracowania strategii wzorniczej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I.

Międzynarodowe Targi Marki Własnej PLMA 2019

W dniach 21 – 22 maja 2019 roku Nasza firma wzięła udział w targach marek własnych w Amsterdamie. Odbyliśmy spotkania z wieloma partnerami biznesowym, którym serdecznie dziękujemy za odwiedzenie Naszego stoiska.

Raporty bieżące

2019
lipiec

Raport bieżący nr 23/2019 z dnia 8 lipca 2019 roku

Udzielenie poręczenia spłaty zobowiązania kredytowego w Banku Gospodarstwa Krajowego spółce Stoczek Natura Sp. z o.o. przez spółkę Makarony Polskie SA
2019
lipiec

Raport bieżący nr 22/2019 z dnia 8 lipca 2019 roku

Zawarcie umów kredytowych przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
2019
czerwiec

Raport bieżący nr 21/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zmiana poręczenia spłaty zobowiązań kredytowych w Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonego spółce Makarony Polskie SA przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o.
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl