Aktualności

Wizyta delegacji Raya Holding for Technology & Telecommunications

 

Przedstawiciele egipskiej firmy Raya Holding for Technology & Telecommunications - akcjonariusza spółki Makarony Polskie SA, gościli pod koniec lutego br. w biurze Spółki zlokalizowanym w Ząbkach.

Delegacja Raya Holding for Technology & Telecommunications, pod kierownictwem Samera El Waziriego, wzięła udział w szeregu spotkań roboczych z przedstawicielami spółki Makarony Polskie SA.

Podczas wspólnych rozmów podsumowano dotychczasową współpracę firm Raya Holding for Technology & Telecommunications i Makarony Polskie SA oraz omówiono kierunki jej dalszego rozwoju. Szczególną uwagę poświęcono sprzedaży produktów Grupy Makarony Polskie na rynku egipskim i na rynkach afrykańskich.

 

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
LionTeam.pl