Aktualności

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 1/RPOWP/2017

Spółka Makarony Polskie SA w siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowym na dostawę, nadzór nad montażem i uruchomienie kompletnej linii do produkcji makaronu wysokobiałkowego walcowanego

Prezes Spółki Makarony Polskie SA na Europejskim Forum Gospodarczym

W dniach 10 – 12 maja 2017 roku w Katowicach odbył się IX Europejski Kongres Gospodarczy

Raporty bieżące

2018
maj

Raport bieżący nr 9/2018 z dnia 14 maja 2018 roku

Szacunek wybranych danych finansowych za I kwartał 2018 roku
2018
maj

Raport bieżący nr 8/2018 z dnia 11 maja 2018 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2017
2018
maj

Raport bieżący nr 7/2018 z dnia 11 maja 2018 roku

Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia o emisję obligacji zamiennych na akcje Spółki, warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, zmiany statutu Spółki oraz wyłączenie prawa poboru akcji
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
LionTeam.pl