Kontakt

Pion Produkcji

Witold Żarek
Dyrektor Operacyjny - Prokurent 
tel. (+48 17) 875 30 10
fax (+48 17) 875 30 20
w.zarek@makarony.pl

Marcin Furman
Kierownik Zakładu Produkcyjnego w Rzeszowie
tel. (+48 17) 875 30 10
fax (+48 17) 875 30 20
m.furman@makarony.pl

Marcin Grzana
Kierownik Zakładu Produkcyjnego w Częstochowie 
tel. (+48 34) 360 97 40
fax (+48 34) 360 97 44
m.grzana@makarony.pl

 

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
LionTeam.pl