Kontakt

Zespół Obsługi Klienta

Anna Konicka
Kierownik Zespołu Obsługi Klienta
tel. (+48 17) 875 30 27
fax (+48 17) 875 30 11
a.konicka@makarony.pl

 

Paulina Kapuścińska
Specjalista ds. Obsługi Klienta
tel. (+48 17) 875 30 18
fax (+48 17) 875 30 11
p.kapuscinska@makarony.pl

 

Paulina Miśkowicz
Specjalista ds. Obsługi Klienta
tel. (+48 17) 857 05 52 
fax (+48 17) 875 30 11
p.miskowicz@makarony.pl

 

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
LionTeam.pl