Akcje na giełdzie

Dywidenda

 

Pobierz tabelę dywidendy (PDF) undefined

2018

 

W dniu 28 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna podjęło decyzję o podziale zysku netto za rok obrotowy 2017 w następujący sposób: 

- kwotę 2 312 517,75 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy, tj. wypłacić dywidendę w wysokości 0,25 zł brutto na jedną akcję,

- pozostałą część zysku w kwocie 2 936 371,26 złotych przeznaczyć się na kapitał zapasowy Spółki. 

Dzień dywidendy został ustalony na 14 sierpnia 2018 roku. Dywidenda została wypłacona w dniu 28 sierpnia 2018 roku. Do dywidendy uprawnionych było 9 250 071 akcji Spółki.

 

 

2017

Zarząd Spółki zarekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, aby zysk netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 4 965 759,43 zł podzielić w następujący sposób:

- kwotę 2 312 517,75 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy, tj. wypłacić dywidendę w wysokości 0,25 zł brutto na jedną akcję,

- pozostałą część zysku w kwocie 2 653 241,68 zł  przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

W dniu 29 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA podjęło decyzję o podziale zysku za rok obrotowy 2016 w następujący sposób:

- kwotę 2 312 517,75 złotych przeznaczono na wypłatę dywidendy, tj. wypłatę dywidendy w wysokości 0,25 zł brutto na jedną akcję,

- pozostałą część zysku w kwocie 2 653 241,68 zł  przeznaczono na kapitał zapasowy Spółki.

Dzień dywidendy został ustalony na 14 lipca 2017 roku. Dywidenda została wypłacona w dniu 28 lipca 2017 roku. Do dywidendy uprawnionych było 9 250 071 akcji Spółki.

 

2016

Zarząd Spółki zarekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, aby zysk netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 5 010 020,76 zł podzielić w następujący sposób:

- kwotę 1 572 512,07 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy, tj. wypłacić dywidendę w wysokości 0,17 zł brutto na jedną akcję,

- pozostałą część zysku w kwocie 3 437 508,69 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

W dniu 28 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA podjęło decyzję o podziale zysku za rok obrotowy 2015 w następujący sposób:

- kwotę 3 237 524,85 złotych przeznaczono na wypłatę dywidendy, tj. wypłatę dywidendy w wysokości 0,35 zł brutto na jedną akcję,

- pozostałą część zysku w kwocie 1 772 495,91 złotych przeznaczono na kapitał zapasowy Spółki.

Dzień dywidendy został ustalony na 15 lipca 2016 roku. Dywidenda została wypłacona w dniu 29 lipca 2016 roku. Do dywidendy uprawnionych było 9 250 071 akcji Spółki.

W kolejnych latach obrotowych Zarząd Spółki, zgodnie z deklaracją z 2015 roku, będzie starł się rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, choć każdorazowo możliwość wypłaty dywidendy uzależniana będzie od wysokości osiągniętego zysku, bieżących celów inwestycyjnych i sytuacji Spółki.
 

2015

W 2015 roku Zarząd Spółki zarekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, aby zysk netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 3 974 619,90 zł podzielić w następujący sposób:

-   kwotę 1 572 512,07 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy, tj. wypłacić dywidendę w wysokości 0,17 zł brutto na jedną akcję,

-   pozostałą część zysku w kwocie 2 402 107,83 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

W dniu 26 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA podjęło decyzję o wypłacie dywidendy zgodnie z wnioskiem Zarządu. Dzień dywidendy został ustalony na 15 lipca 2015 roku. Dywidenda została wypłacona w dniu 3 sierpnia 2015 roku. Do dywidendy uprawnionych było 9 250 071 akcji Spółki.

Dodatkowo Zarząd Spółki postanowił, że w kolejnych latach obrotowych również będzie starł się rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, choć każdorazowo możliwość wypłaty dywidendy uzależniana będzie od wysokości osiągniętego zysku, bieżących celów inwestycyjnych i sytuacji Spółki.

 

2007-2014

W latach 2007-2014 Spółka nie wypłacała dywidendy.

 

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
LionTeam.pl