Kalendarium

15.11.2018

 Publikacja raportu za III kwartał 2018

16.10.2018-15.11.2018

 Okres zamknięty 
 (30 dni przed publikacją raportu kwartalnego)

14.09.2018

 Publikacja raportu za I półrocze 2018

15.08.2018-14.09.2018

 Okres zamknięty 
 (30 dni przed publikacją raportu rocznego)

28.06.2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

17.05.2018

 Publikacja raportu za I kwartał 2018

17.04.2018-17.05.2018

 Okres zamknięty 
 (30 dni przed publikacją raportu kwartalnego)

20.03.2018

 Publikacja raportów rocznych za 2017 rok

18.02.2018-20.03.2018

 Okres zamknięty 
 (30 dni przed publikacją raportu rocznego)

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
LionTeam.pl