Kalendarium

 

27.11.2019

 Publikacja raportu za III kwartał 2019

28.10.2019-27.11.2019

 Okres zamknięty 
 (30 dni przed publikacją raportu kwartalnego)

19.09.2019

 Publikacja raportu za I półrocze 2019

20.08.2019-19.09.2019

 Okres zamknięty 
 (30 dni przed publikacją raportu rocznego)

18.06.2019

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

02.06.2019

 Dzień rejestracji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

29.05.2019

 Publikacja raportu za I kwartał 2019

29.04.2019-29.05.2019

 Okres zamknięty 
 (30 dni przed publikacją raportu kwartalnego)

25.04.2019

 Publikacja raportów rocznych za 2018 rok

11.03.2019-25.04.2019

 Okres zamknięty 
 (30 dni przed publikacją raportu rocznego)

 

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl